Specialismen

Begeleiding van pubers, adolescenten en hun ouders

Het is een gezonde ontwikkeling dat kinderen zich losmaken van hun ouders. Dit proces verloopt bij jongeren met ADHD gecompliceerder dan gebruikelijk. Structuur van ouders blijkt langer noodzakelijk en bij PVAA wordt deze kennis toegepast in de aanpak. Ouders worden betrokken bij de begeleiding van hun zoon of dochter. Zij vormen doorgaans een belangrijke steunpilaar voor hun kind. Elke gezinssituatie is uniek en in gezamenlijk overleg bepalen we hoe we dit vorm geven. Ook bij 18+.

Onderhoud van ADHD

Nadat behandeling en begeleiding bij de kinderarts of GGZ is afgesloten gaat het leven verder. Veranderingen in levensfase en leefsituatie zijn momenten dat mensen met ADHD kwetsbaar zijn. Tot op heden is de reguliere (huisartsen)zorg onvoldoende ingericht op het monitoren van mensen met ADHD en waar nodig bijstellen van medicatie. PVAA biedt deze zorg, laagfrequent waar het kan, intensiever wanneer het nodig is.

Werken en ADHD

Werken en ADHD vraagt specifieke aandacht van zowel werknemer als werkgever. Factoren in en rond het werk zijn bepalend voor het leveren van een goede arbeidsprestatie door de werknemer met ADHD. PVAA is gespecialiseerd in dienstverlening rond dit thema. Het is mogelijk voorlichting, advisering en coaching van werknemers en leidinggevenden te verzorgen. Daarnaast is er aanbod voor deskundigheidsbevordering over werken en ADHD voor arbodiensten, GGZ-instellingen en HRM-medewerkers.